English

סוגי מכולות

 
 
 

המכולות הנפוצות הן באורך 40 ו-20 רגל.

נפח של מכולה נמדד ביחידות ששמן TEU – twenty foot equivalent units השוות לנפחה של מכולה אחידה באורך 20 רגל (6.10 מטר), רוחב 8 רגל (2.44 מטר) וגובה 8 רגל ו-6 אינץ' (2.59 מטר) שהם 38.55 מטר מעוקב לערך.

יצרנית המכולות הגדולה בעולם היאסיןוהמכולות הנפוצות בעולם הן באורך 40 רגל שהם שני TEU. נוסף למכולות האחידות, קיימות מכולות המכונות High cube שגובהן 9 רגל ו-6 אינץ' (2.89 מטר) וכן מכולות "חצי גובה" אשר גובהן 4 רגל ו-3 אינץ' (1.30 מטר) לצורך הובלת מטענים כבדים.

 

 

 
 
 
 
לגדלים נוספים וסוגים שונים
 
 
 
 
 
עבור לתוכן העמוד