English

פרסומים

יישום תקן חיטוי וסימון אריזות עץ (15ISPM) בייבוא ובייצוא.

18/08/2016

כניסתו לתוקף של תיקון אמנתSOLAS בדבר משקל מכולה מאמת- VGM

1/07/2016

סין - היטל דמי שידור - Advance Manifest Submission Fee

לקוחות יקרים – ראו צרופה מחברת צים

לאור דרישות המכס הסיני ואכיפת שידור 42 שעות לפני טעינה, יוטל – "היטל דמי שידור" - Advance Manifest Submission Fee בסך 30 דולר לשטר מטען,
החל מתאריך ה- 28.06.14 ( תאריך הטעינה).

היטל זה יחויב תמיד בנמל הטעינה ללא קשר לתנאי התשלום בשטר המטען.
25/06/2014

הודעה על אופן שליחת קבצים מרובים לאמ"ר

ברצוני להביא לידיעתכם כי ההנחיה למשלוח בקשה בתוספת קובץ מכווץZIP (שמכיל את כל המסמכים הנילווים) תכנס לתוקף מחייב ב-15 ביולי 2014.
כיום ההגשה הינה בגדר המלצה בלבד, ואומצה על ידי מרבית החברות.
להזכירכם, ההנחיה להגשת קבצים מרובים באמצעות ZIP הועלתה לאתר האינטרנט בתחילת ינואר 2014.
מטרותיה הינם: לצמצם את נפח המייל הנשלח לאמ"ר, להקטין את זמן הליך קליטת המסמכים במערכת הממוחשבת, ולייצר תיקיות הגשה מסודרות ואחידות אצל מגישי הבקשות.
23/06/2014
עבור לתוכן העמוד