English

ביטוח מטען

רבים לא יודעים, אבל לפי החוק הימי, כאשר יש נזק לאניה ו/או למטען כתוצאה מתאונה או תקלה משביתה המצריכה גרירה בלב ים, כל בעלי המטען משתתפים בעלויות, למי שלא רכש ביטוח ימי צפויות הוצאות רבות  ע"מ שיוכל לקבל את המטען שלו במידה ומטענו שרד.
עבור לתוכן העמוד