English

ביטוח ימי

הסקירות לעיל הינן בבחינת תמצית. המידע הכלול בהן נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו למשרדינו או ישירות לאטלס ביטוחים

 בדוא"ל ohad@atlas-insurances.com  ו/או בטלפון 03-6889688.

סוגי נזקים בביטוח ימי - מאת: אוהד חכם-אהרון, עו"ד

הנזקים בביטוח ימי יכולים להיות משלושה סוגים ואלו הם:

1. נזק כללי - PARTICULAR AVERAGE.
2. נזק כליל - TOTAL LOSS
3. היזק כללי - GENERAL AVERAGE.

ביטוח ימי ואוירי – מאת: אוהד חכם-אהרון, עו"ד

תנאי המכר בהתאם ל-INCOTERMS 2010 – מכתיבים לצדדים לעיסקת המכר על מי מוטל הנטל לבטח את המטען. למעשה רק תנאי CIF ו- CIP מטילים בצורה מפורשת, חובת ביטוח, המוטלת על הספק, לבטח את המטען לטובת הקונה.
יתר תנאי המכר אינם מטילים חובת ביטוח שכזו והצורך בביטוח – כמו גם מי צריך לדאוג לביטוח – נלמדים מדרך הקצאת הסיכונים אשר בתנאי המכר השונים שעל פי ה-INCOTERMS.
עבור לתוכן העמוד